Supervision 1 Psykolog Barbara Allen

Supervision

Jeg til­by­der super­vi­sion til psy­ko­lo­ger, der skal auto­ri­se­res og til andre fag­pro­fes­sio­nel­le feks. soci­al­rå­d­gi­ve­re, lære­re, og pædagoger.

Der er mulig­hed for indi­vi­du­el super­vi­sion og gruppeforløb.

Du er vel­kom­men til at kon­tak­te mig, for at høre mere om mulig­he­der­ne for supervision.